O Proškolen.cz

Dovolte mi abych představil projekt Proškolen.cz a napsal Vám pár vět o sobě

Jmenuji se Zdeněk Tesař již 20 let se věnuji oblasti BOZP a PO. Začínal jsem jako logistik a bezpečák ve výrobní firmě kde jsem se dopodrobna seznámil s riziky na pracovišti v těch nejkonkrétnějších podmínkách.

Používali jsme zde jeřáby, vysokozdvižné vozíky, skladovací logistické systémy a tam jsem se rozhodl, že se budu věnovat této problematice i nadále.

Za tu dobu jsem absolvoval certifikace ze všech těchto oborů a jsem nyní schopen se dívat na tuto problematiku komplexně.

Až do této doby jsem absolvoval stovky různých školení u desítky již svých klientů, kteří se rekrutují z různých oblastí výrobní i nevýrobní sféry. Jsou zde domovy důchodců, zubní ordinace, komerční televize ale i drobní řemeslníci

Jak jde doba kupředu a zvyšují se nároky na čas, logistiku a nově i zdravotní rizika rozhodl jsem se, že vytvořím školící portál. Firmy dnes chtějí ušetřit čas a svolávat zaměstnance na hromadná školení i vzhledem k dnešní situaci je složité.

Proto je u on line školení dnes výhodou, že si je mohou zaměstnanci udělat odkudkoliv a kdy mají oni čas. Chtěl jsem tato školení udělat zábavnou formou oproti již zavedeným školením, která se mnohdy utápí v šedi a nudě.

Proto jsem navázal spolupráci s ilustrátorem Martinem Binderem a programátorem Vítem Steierem abychom vytvořili svěží a zábavný e learning, který by zaměstnance nenudil.